Tags

, , , , , , ,

Abu Bakar ra berkata: Orang yang bakhil itu tidak akan terlepas dari salah satu empat sifat yang membinasakan, yaitu: ia akan mati dan hartanya akan diambil oleh warisnya, lalu dibelanjakan bukan pada tempatnya, atau hartanya akan diambil secara paksa oleh penguasa yang zalim, atau hartanya menjadi rebutan orang-orang jahat dan akan dipergunakan untuk kejahatan pula, atau ada kalanya harta itu akan dicuri dan dipergunakan secara berfoya-foya pada jalan yang tidak berguna.

Umar bin Khatab ra berkata: Orang yang banyak ketawa itu kurang wibawanya.Orang yang suka menghinaorang lain, dia juga akan dihina.Orang yang mencintai akhirat, dunia pasti menyertainya. Barang siapa menjaga kehormatanorang lain, pasti kehormatan dirinya akan terjaga.

Utsman bin Affan ra  berkata: Tanda – tandaorang yang bijaksana itu diantaranya ialah: hatinya selaluberniat suci, lidahnya selalu basah dengan dzikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan ( terhadap dosa), segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

Ali bin Abi Thalib ra berkata: Tiada shalat yang sempurna tanpa jiwa yang khusuk, tiada puasa yang sempurna tanpa mencegah diri daripada perbuatan yang sia-sia., tiada kebaikan bagi pembaca Al-quran tanpa mengambil pengajaran daripadanya, tiada kebaikan bagiorang yang berilmu tanpa memilii sifat wara, tiada kebaikan mengambil teman tanpa saling menyayangi, nikmat yang paling baik ialah nikmat yang kekal dimiliki, doa yang paling sempurna ialah doa yang dilandasi keikhlasan, barang siapa yang banyak salahnya, maka hilanglah harga dirinya, siapa yang hilang harga dirinya, berarti dia tidak wara, sedang orang yang tidak  wara itu berarti hatinya  mati.

(sumber: Shalih)

Azmi Fajri Usman

Maestro motivator

Advertisements