“Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan ( mempergunakan ) nama Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS: An-Nisa:1).

Silaturrahmi merupakan perintah Allah dan Rasul Nya, apabila kita melaksanakan perintah tersebut disamping kita mendapatkan pahala, juga akan mendapatkan keutamaan -keutamaan  yang sangat banyak sekali, diantara keutamaan tersebut adalah:

 1. Silaturrahmi merupakan sebagian dari konsekuensi iman dan tanda-tandanya.
 2. Silaturrahmi adalah penyebab bertambahnya umur dan luas rizqi.
 3. Silaturrahmi menyebabkan adanya hubungan Allah SWT bagi orang yang menyambungnya.
 4. Akan selalu berhubungan dengan Allah SWT.
 5. Silaturrahmi merupakan salah satu penyebab utama masuk syurga dan jauh dari neraka.
 6. Silaturrahmi merupakan ketaatan kepada Allah SWT dan ibadah besar, serta petunjuk takutnya hamba kepada Rabb Nya, sehingga ia menyambung tali silaturrahmi tatkala Allah SWT menyuruh untuk disambung.
 7. Silaturrahmi merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT
 8. Sesungguhnya ganjaran silaturrahmi lebih besar dari pada memerdekakan budak.
 9. Diantara besarnya ganjaran silaturrahmi, sesungguhnya sedekah terhadap keluarga sendiri tidak seperti terhadap orang lain.

Demikian pula dengan hadist Zainab ats-Tsaqafiyah, istri Abdullah bin Mas’ud ra, ketika ia pergi dan bertanya kepada Nabi saw: Apakah boleh dia bersedekah kepada suaminya dan anak-anak yatim yang ada dalam asuhannya? maka Nabi saw bersabda: ” Untuknya dua pahala, pahala kekeluargaan dan pahala sedekah.” (HR Bukhari dan Muslim)

Dan sebaliknya apabila meninggalkan silaturrahmi maka akan mendapatkan ancaman dan akibat yang diperoleh. Diantara ancaman memutuskan silaturrahmi adalah:

 1. Tidak akan diterima amalnya.
 2. akan terputus hubungannya dengan Allah SWT.
 3. Tidak termasuk golongan yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat.
 4. Akan dilaknat oleh Allah dan dimasukkan kedalam neraka jahannam.
 5. Tidak masuk surga.

Azmi Fajri Usman

Maestro Motivator

Advertisements